Skip links

Smart Cities 2023 Smart Cities 2023

Smart Cities 2023

Ετήσια Έκδοση για το ψηφιακό μετασχηματισμό.

H έκδοση «Smart Cities ’23»
αφιερώνεται σε όλες και όλους που άοκνα και αθόρυβα εργάστηκαν και εργάζονται, χωρίς να υπολογίσουν ωράρια και κόπωση, για να πραγματωθεί το όραμα της Ψηφιακής Ελλάδας.

#Προοίμιον Έκδοσης του Γιάννη Χαλαβαζή

Ο μαραθώνιος των Ελληνικών «Έξυπνων» Πόλεων, ξεκίνησε

Η αναπτυξιακή πολιτική 2020-27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στην
«έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Σε γενικές γραμμές
οι «Έξυπνες πόλεις» είναι ένας νέος τρόπος αστικής διακυβέρνησης και
διαχείρισης, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κυρίαρχο ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων και των διαδικασιών. Οι χρηματοδοτικοί πόροι για την
ανάπτυξη των «έξυπνων» ελληνικών πόλεων» ξεκίνησαν ουσιαστικά στο
πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Horizon, με κύριο στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη ισόρροπων και ολοκληρωμένων λύσεων σε σειρά Δράσεων για την Ενέργεια, τις Μεταφορές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και μέσω συμπράξεων μεταξύ δήμων και της Βιομηχανίας.

Στη συνέχεια μέσω του ΕΣΠΑ, των ΠΕΠ και του Ταμείου Ανασυγκρότησης
δεσμεύτηκαν σημαντικά υψηλοί πόροι για την Τοπική και Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση για σειρά έργων «έξυπνων πόλεων» εκτός από τα Τομεακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως το «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ουσιαστικά τα χρηματοδοτικά «εργαλεία»
υπάρχουν και είναι γαλαντόμα προς τα έργα εκσυγχρονισμού της Τοπικής
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


Όμως . . .

#Προοίμιον Έκδοσης του Γιάννη Χαλαβαζή
#TeamWorks Ειδικές Εκδόσεις

Εδώ μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες Ειδικές Εκδόσεις της Teamworks

Εκδόσεις:
See More
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag